Hukum Pengguguran(Abortion)[Siri 3] Terhadap Janin Cacat

Janin di dalam rahim seseorang wanita kadang-kadang mengalami kecacatan pada anggota tubuhnya.Ini mungkin disebabkan keadaan persekitaran dan penyakit warisan berdasarkan keturunannya.

Para doktor perlu mengambil peranan yang cukup penting di dalam menghadapi situasi sebegini.Jika bayi tersebut sudah dilahirkan maka para doktor perlu bersedia untuk menjadi pemberi motivasi yang terbaik untuk memberikan penjelasan kepada keluarga terutama wanita yang melahirkan anak tersebut.Ini bagi mengelakkan tersebut menjadi rendah diri dan malu dengan anaknya sendiri.Kini,terdapat banyak saluran sokongan seperti badan-badan amal,persatuan-persatuan bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak berpenyakit tertentu, dan pusat-pusat kesihatan malah pakar tertentu khusus untuk anak-anak cacat.

Para ulama membahaskan adakah janin yang mempunyai kecacatan boleh digugurkan?

Pendapat para ulama dan doktor tentang janin cacat:

a)Sepakat para ulama bahawa janin cacat adalah HARAM untuk digugurkan jika ianya telah ditiupkan roh iaitu selepas berlalu 120 hari selepas disenyawakan.Maka pengguguran adalah diharamkan kecuali jika memudharatkan ibu yang mengandung dengan membiarkan janin tersebut.

b)Para ulama berbeza pendapat pula bila mana janin tersebut belum ditiupkan roh.Adakah dibenarkan oleh syarak untuk digugurkan atau tidak?Terdapat dua pendapat ulama tentang perkara ini:

i)Pendapat yang membenarkan

Antara para ulama dan doktor muslim yang membenarkan perkara ini ialah Syeikh Jadul Haq Ali Jadul Haq(Syeikhul Azhar sebelum ini),Dr Taufiq Wa’ie,Dr Muhammad b. Kahujah(Mufti Tunisa dahulu),Dr Mustafa Labanah dan Dr Muhammad Ali al-Bar.Mereka membenarkan perkara ini berdasarkan beberepa ketetapan yang tertentu.

Ketetapan yang telah diletakkan secara rasmi oleh Majlis Kesatuan Fiqh Islami pada perhimpunan kali ke-12 yang bertempat di Makkah al-Mukarramah pada hari Sabtu 15 Rejab 1410 bersamaan 10 Februari 1990 ialah:

  • Jika janin tersebut telah mencapai 120 hari tempoh di dalam rahim maka pengguguran adalah DIHARAMKAN kecuali jika mendapat kepastian daripada para doktor pakar yang mengatakan bahawa janin tersebut akan memberikan kemudharatan pada nyawa ibunya jika dibiarkan di dalam rahim tersebut.
  • Manaka jika janin tersebut belum mencapai tempoh 120 hari di dalam rahim ibu tersebut ianya dibenarkan untuk digugurkan jika mendapat kepastian secara jelas daripada para doktor pakar bahawa janin tersebut memang mempunyai kecacatan yang teruk dan jika janin tersebut dibiarkan maka ianya akan lahir dalam keadaan yang tidak baik sera memberikan kesan yang buruk kepada keluarga terbabit.

ii)Pendapat yang mengharamkan:

Antara para ulama yang mengharamkan perkara ini ialah Dr Muhammad Said Ramadhan al-Buti,Dr Abdul Fattah Mahmud Idris,Dr Misbah Mutawalli Sayyid Hammad dan Dr Muhammad Nujaimi.

SUMBER:

Kertas Kerja Seminar Perubatan Kali Ke-2 mengenai Kelahiran dan  Kematian anjuran Persatuan Pelajar-Pelajar Perubatan Malaysia-Mesir pada 11-12 Februari 2009,pembentang hasil kertas kerja di atas ialah Ustaz Nazrul bin Nasir(penuntut Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar,tahun 3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: